Du er her: Ordlisten
Medicinske ord og begreber vedrørende myofascielle triggerpunkters fysiologi og anatomi, patologi
og dysfunktion, samt smerter i muskler og led.
Kilder, triggerpunkt forskning: Travell & Simons´ "Myofascial Pain and Dysfunction. The Trigger Point
Manual". Volum 1. Second Edition.
Kilder, medicinske begreber: medicinske standardværk.

acetylcholin = neurotransmitter substans, kemisk substans som overfører et elektrisk signal
mellem nerveceller eller fra nervecelle til muskelcelle. Det finnes flere transmittersubstanser, men
acetylcholin er en af de vigtigste.

actin = protein som blandt andet danner det tynde actinfilamentet, en proteintråd som deltager i
muskel kontraktionen sammen med det tykke myosinfilamentet.

agonist (muskel) = den «primære bevæger», muskel som skaber specifik bevægelse i muskel-
skelet systemet og krydser led. Arbejder modsat af antagonistisk muskel (s.d.). Når den
agonistiske muskel kontraherer (trekker sig sammen), strækkes den antagonistiske muskel.
Samarbejder med synergetisk muskel (s.d.)

aksjonspotensial = bølge av elektriske udladninger som forplanter sig langs cellemembranen og
opstår når membran potentialet udlignes (de polariseres). Membran potentialet er spændings
forskellen mellem den indre side og udsiden af en cellemembran.

aktivt myofascielt triggerpunkt (se myofascielt triggerpunkt) = myofascielt triggerpunkt som
forårsager kliniske smerter. Er altid smertefuldt, hindrer musklen i at strække sig i sin hele
længde, og svækker musklen. Gir refereret smerte (s.d.) ved direkte kompresjon, samt lokal
twitch respons (s.d.) når muskelfibrene bliver korrekt stimuleret.

akupunktur = av acus (lat.); nål, og pungere (lat.); stikke. Akupunktur er en mere end 2000 år
gammel kinesisk behandlingsform som tilhører den traditionelle kinesiske medicin. På kinesisk
benævnes akupunktur zhen jiu, der zhen betyder stikke, og jiu betyder varme, brænde. Den
kinesiske medicins grundlæggende bog er «Huang Di nej jing» («Den Gule Keisers klassiker om
indremedisin») som består av to bøger, «Su wen» («Grundlæggende spørgsmål») og «Ling shu»
Den spirituelle akse»). Værket består av manuskripter som ble samlet til et rundt begyndelsen
af vores tidsregning. Fra Kina spredte akupunkturen sig til andre orientalske land (Japan, Korea)
der behandlingsformet udviklet sig til selvstendige retninger. I mellemkrigstiden udgav den franske
diplomaten George Soulié de Morant værket «l'Acuponcture chinoise» som i hovedsak baserer
sig på det «Zhēnjiǔ Dàchéng» («Den systematiske klassiker om akupunktur og moxibustion»).
Dette gav ophav til et ganske lille akupunkturmiljø som har eksisteret i Frankrige helt til i dag.
Akupunktur blev for alvor kendt i vesten etter præsident Nixons besøg i Kina i 1971. Den
amerikanske journalisten James Reston som dækket begivenheden fik blindtarmsbetændelse, og
ble opereret i Beijing. Der ble han behandlet for sine smerter med akupunktur.
Disse oplevelser publicerede han den 26. juli 1971 i New York Times under tittelen «Now, Let Me
Tell You About My Appendectomy in Peking». Dette førte til at sundhedsarbejdere fra Europa og
USA reiste til Kina for at studere akupunktur, og i 1975 ble Kinas første uddannelses institution for
udenlands studenter, China Bejing Acupunctre Training Centre (CBIATC) åbnet i Beijing. Senere
ble tilsvarende centre etableret i Nanjing og Shanghai.

antagonistisk (muskel) = arbeider motsatt av agonistisk muskel (s.d.). Når den antagonistiske
muskel kontraherer (trekker seg sammen), strekkes den agonistiske muskel.

artrose = «slitasjegikt», kronisk og progredierende leddsykdom som fører til forandringer og
ødeleggelse av synovialhinne, leddbrusk og leddets knokler. Gir stivhet og smerter, også i
omkringliggende muskler, sener og leddbånd. Sykdommen har sannsynligvis en genetisk
komponent.

ATP (adenosintrifosfat) = molekyl som består av adenosin og tre grupper fosfat, og produseres i
cellenes mitokondrier ved bruk av oksygen (oxidativ fosforlysering). ATP leverer energi til de fleste
prosesser i kroppen. Energioverførelsen skjer ved at én av fosfatgruppene spaltes fra og ATP
reduseres til ADP (adenosindifosfat)

axon = (fra gr. axis), en lang nervefiber eller utløper fra et neuron (nervecelle)

bouton terminal = en knapp (button)-lignende forstørrelse nære av et axon der det forbinder seg
med et annet nevron i en synapse, eller en muskelcelle.

corticosteroider = binyrebarkhormoner. Reduserer inflammasjoner, og virker sterkt nedbrytende
på vev.

cytoplasma = (gr.) kutos: hult fartøy (celle) og plasma, (gr.) væske. Cytoplasma er alt innhold i
en celle bortsett fra cellekjernen.

disc = (av discus, lat,. gr. discus) mellem hvirvel skive, se discus invertebralis

discus invertebralis = skive af brusk mellem de enkelte hvirvlerne (corpus vertebrae) i rygsøjlen,
og består af en fiberstruktur (anulus fibrosus) som former en ring rundt central en blød kerne
(nucleus pulposus).

discusprolaps (se nucleusprolaps)

fibersprenging = når muskelfibre (muskelceller) slites over (sprenges) oppstår blødninger i
muskelen i tillegg til kraftige smerter. Blødningen viser seg som blå merker på huden og lokal
hevelse. Overstrekning av muskler/muskelfibre som indeholder triggerpunkter (s.d), kan resultere
i fibersprengning.

filament = tynn spunnet tråd eller fiberk

iskias = symptom "diagnse". Smerter som stråler fra ryg eller hofte og ned lår og leg, eventuelt
også ud i fod og tær. Samle betegnelse for bestemte smerte mønster og peger ikke mod nogen
årsag. Se også pseudoiskias.

kiropraktikk (betyr «utføre med hånd») = alternativ behandlingsmetode, grunnlagt av
amerikaneren Daniel David Palmer, som frem til 1895 hadde behandlet folk med magneter.
Palmers behandling bygget på hypotesen at de fleste sykdommer skyldes feilstillinger i
ryggsøylen, og at manipulering av denne skulle helbrede sykdommer. Kiropraktikken utviklet
manuelle teknikker til behandling av rygg og nakke, andre distale ledd samt bløtdeler. Den første
kiropraktorskolen ble åpnet i USA i 1998. Hvorvidt kiropraktikk gir annet enn midlertidig
smertelindring og om dette er en trygg behandlingsform, er stadig gjenstand for diskusjoner.

kontraktur = en unormal, ofte permanent, forkorting av muskel- eller arr-vev.

lidocain = natrium-blokker (C14H22N2O), anestetisk middel forsøkt benyttet for å deaktivere
triggerpunkter.

lokal twitch resons = hurtig kontraksjon av en gruppe spente muskelfibre som går gjennom et
triggerpunkt. Kontraksjonen av fibrene er som respons på stimulering, vanligvis "snappende"
palpering eller nåling av triggerpunktet, eller et nærliggende triggerpunkt.

mitokondrium = ”cellenes kraftverk”, mitokondriene er organeller (mikroorganer) som finnes i
alle celler. Her foregår det meste av cellenes aerobe energiproduksjon der adenosin trifosfat
(ATP) omdannes til adenosin difosfat (ADP)

motorisk endeplate og ”nevromuskulær forbindelse” brukes ofte om hverandre, men ”motorisk
endeplate” beskriver anatomisk struktur, mens ”nevromuskulær forbindelse” referer til funksjon.
Hver ”nevromuskulær forbindelse” består av axonets bouton og muskelcellens motoriske
endeplate.

muskelgikt = ingen medisinsk diagnose, men refererer til smerter i musklene, og omfatter
vanligvis myfrascielle triggerpunkter (s.d.)

muskelreumatisme = ingen medisinsk diagnose, refererer til smerter i musklene, dreier seg ofte
om myofascielle triggerpunkter (s.d.)

myalgi = muskelsmerter

myofasciell = myo (muskel), fascie (bunt), muskel og dens omliggende bindevev

myofascielt triggerpunkt (klinisk definisjon) =  et hyper irritabelt punkt i skjelettmuskulatur som
er forbundet med hypersensitive, palpable knuter i stramme muskelbånd. Punktet er smertefullt
ved kompresjon, og kan gi opphav til karakteristisk referert smerte, referert ømhet/følsomhet,
motorisk dysfunksjon og autonome fenomener.

myose = av myo og (gr); osis, etterstavelse som danner substantiver av verb, i medisins språk,
ofte om sykelige tilstander. En myose er en smertefull, trykkømfindtlig og hård muskel eller fibre i
en muskel. Myoser er vanligvis myofascielle triggerpunkter (s.d.)

myosin = protein som blant annet danner det tykke myosinfilamentet, en proteintråd som deltar i
muskelkontraksjonen sammen med det tynne actinfilamentet.

nevromuskulær forbindelse og ”motorisk endeplate” brukes ofte om hverandre, men ”motorisk
endeplate” beskriver anatomisk struktur, mens ”nevromuskulær forbindelse” referer til funksjon.
Hver ”nevromuskulær forbindelse” består av axonets bouton og muskelcellens motoriske
endeplate.

nucleusprolaps = sprek dannelser i en mellemhvirvel skive (discus) som ofte resulterer i, at
kernen presses ud og trykker mod nerver. Kan medføre rygsmerter, smerter der stråler ud i lår,
ben og ofte under fod eller tær (”iskias”, s.d., se også pseudo-iskias)

procain (C13H20N2O2) = anestetisk middel som blokkerer cellenes natrium-kanaler. Dette
medikamentet var det foretrukne legemiddel som Janet Travell og David Simons brukte for å
deaktivere triggerpunkter.

prolaps = at synke ned (om et organ eller andre deler), se nucleusprolaps
pseudoisikas = smerter som stråler fra hofte nedad lår og leg (foran eller bag) og ”efterligner”
smerter som forårsages af tryk mod iskias nerven. I modsætning til ”ægte” iskias stanser
smerten over anklen. Pseudo iskias skylder triggerpunkter (s.d) i en hoftemuskel (m. Gluteus
Minimius). Når disse triggerpunkter er deaktiveret, er "iskias" smerterne vekk.

referert smerte = smerte som stammer fra / refererer tilbake til et triggerpunkt, men som
oppleves langt vekk fra triggerpunktet.

ruptur i en muskel betyr at hele eller deler av muskelen slites over (rumperer). En overrivning er
gjerne ledsaget av et smell, underhudsblødninger, hevelse og den overrevne muskelen trekker
seg sammen og danner en knute. Tilstanden er meget smertefull, men sjelden.

sarco = sárx (gr); ”kjøtt”. Mange av muskelcellens ulike elementer har forstavelsen ”sarco-”.

sarcolemma eller myolemmasárx (gr); ”kjøtt”, lemma (gr.); «kappe». Cellemembranen rundt
muskelcellen. Består av lipider, polysakkarider, collagen og proteiner. 

sarcomere = (gr) sárx; ”kjøtt”, méros; ”del”. Sarcomere er myofibrillens kontraktile enhet,
avgrenset av Z-båndene.

sarcoplasmatisk reticulum = intracellulært membransystem av forgrenede rør som har som
funksjon å oppbevare kalsium-ioner (Ca++), frigjøre calsium under muskelkontraksjon og
reabsorbere kalsiumioner når muskelcellen avspennes.

spenningsstyrte kanaler (Voltage-gated channels) kan åpnes og lukkes i samsvar med at
cellemembranene endrer elektrisk ladning.

synergetisk (muskel) = utfører eller hjelper den agonist-muskelen med å utføre bevegelse, og
arbeider over ledd.

terminale cisterna = (lat.) cisterna; avledet fra cista; kasse/kiste, som kommer fra det greske
ordet kistê (kurv); beholder for væske. Terminale cisterna er rørlignende forstørrede områder av
sarcoplasmatisk reticulum og går på tvers av muskelcellen. Oppbevarer kalsium som kan utskille
hurtig til cellens indre.

trigger point pressure release = langsomt press som ikke resulterer i smerte mot triggerpunkt.
Presset opprettholdes til man støter på motstand i muskelvevet. Trykket opprettholdes til
motstanden slipper. Så økes presset forsiktig igjen inntil ny motstand opptrer.

trigger point release = deaktivering av triggerpunkter

triggerpunkt, se myofascielt triggerpunkt

triggerpunktets referansesone = området fra triggerpunktet der ulike fenomener (sensoriske,
motorisk og autonome) fenomener manifesterer seg, ofte refererte smerter (s.d.).

triggerpunktakupunktur = behandling som baserer seg på forskningen til de amerikanske
legene dr. Janet Travell og dr. David Simons. Triggerpunktakupunktur kalles «akupunktur» fordi
man bruker en «tørr nål» (acus = nål) i stedet for «våt nål» (injeksjon). Triggerpunktakupunktur har
ingenting med kinesisk akupunktur å gjøre.

troponin = protein som lar seg binde til kalsium. Når troponin binder seg til kalsium opphever det
virkningen av tropomysin som blokkerer for at actin og myosin kan forbindes med hverandre.
Dermed kommer muskelkontraksjonen i gang. Tropomodulin er et protein som binder seg til og
dekker enden av actinfilamentet.

T- tubuli (transvers tubuli) = tube (lat); tynt rør eller kanal. T-tubuli er innbuktninger i sarcolemma i
området ved Z-skivene som danner et system av tynne rør i muskulaturen. Slipper kalsiumioner
inn i cellene, noe som resulterer i muskelkontraksjon.

twitch respons; se lokal twitch resons
Medicinske begreber
riggerpunkter
T